Calle

Calle är stallets senaste tillskott. Han har nu sakta men säkert börjat gå med i ridskoleverksamheten efter en lång introduktion. Mer info om Calle kommer när vi har lärt känna honom bättre.