Presentation

Lovisa Ponnystall bedriver ridskoleverksamhet på Sörgårdens ridhus i Knutsbol.
Målet med ridskolan är en kvalitativ & personlig ridskola där alla ska få plats att synas.
Med en individanpassad undervisning tar vi ridningen till en ny nivå


Vi jobbar efter 5st byggstenar

  • Kunskap     
  • Säkerhet
  • Utveckling
  • Glädje
  • Trygghet 

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Anmälan via mejl:
lponnystall@gmail.com
Uppge: 

  • Namn
  • Ålder 
  • Erfarenhet