Presentation

Lovisa Ponnystall bedriver ridskoleverksamhet på Sörgårdens ridhus i Knutsbol.
Målet med ridskolan är en kvalitativ & personlig ridskola där alla ska få plats att synas.
Med en individanpassad undervisning tar vi ridningen till en ny nivå


Vi jobbar efter 5st byggstenar

  • Kunskap     
  • Säkerhet
  • Utveckling
  • Glädje
  • Trygghet 

Anmälan via mejl:
lponnystall@gmail.com

Uppge:

  • Namn
  • Ålder 
  • Tidigare erfarenhet